Logo The Point Marbella

We work and create dishes every day to delight our customers.

Sushi

Starter <> Entradas

Edamame - Edamame

Wakame salad - Ensalada wakame

Tartar almadraba - Tartar almadraba

Sushi pizza - Sushi pizza

Nagiris

Two pieces <> Dos piezas

Nigiri - Nigiri

Shrimp nigiri - Nigiri de langostinos

Salmon nigiri - Nigiri de salmón

Sea bass nigiri - Nigiri de lubina

Nigiri of eel -Nigiri de anguila

Sashimi

Six pieces <> Seis piezas

Salmon sashimi - Sashimi de salmón

Tuna sashimi - Sashimi de atún

Mixed sashimi - Sashimi mixto

 

Makis

Six pieces <> Seis piezas

Cucumber maki - Maki de pepino

Avocado maki - Maki de aguacate

Salmon maki - Maki de salmón

Tuna maki - Maki de atún

Spicy tuna maki - Maki de atún picante

California Rolls

Eight pieces <> Ocho piezas

The Point: Salmon, rabmeat, cheese, avocado and tobiko - Salmón, palitos de cangrejo, queso, aguacate y tobiko

Spicy tuna: Tuna, avocado, spring onion and dried onion  - Atún picante: Atún, aguacate, cebolletas y cebolla crujiente

Salmon tartar: Salmon tartar. avocado, cucumber and green tobiko Tartar salmón, aguacate, pepino y tobiko verde

Tempura: Tempura prawn, kanpyo, avocado and cheese Tempura: Langostinos tempura, kampyo, aguacate y queso

Crispy rolls, salmon, avocado, cheese and rabmeat - Salmón, aguacate, queso y palitos de cangrejo

Vegetarian: Cucumber, avocado, kanpyo and carrots - Pepino, aguacate, kanpyo y zanahoria

return